فروشنده انواع سنگ اپن و کابینت

فروشنده سنگ اپن و کابینت:درباره ما


سنگ به علت استحکام و زیبایی و نفوذناپذیری در مقابل آب و چربی و حرارت از ذدیر باز مورد استقبال مصرف کنندگان در منازل و آشپزخانه ها قرار گرفته است و با توجه به وجود mdf و کورین در بازار که در مقابل آب و حرارت مقاومت خوبی ندارند سنگ از جایگاه ویژه ای برخوردار است

صنایع سنگ گلستانی با تجربه ای 30 ساله و کادری مجرب و با داشتن زیبا کن سنگهای ایرانی و خارجی اقدام به تهیه و تولید و نصب سنگهای ایرانی و خارجی اقدام به تهیه و تولید و نصب سنگهای رویه کابینت و اپن و جزیره پرداخته است

سنگ گلستانی:فروش سنگ اپن و کابینت و آشپزخانه